Ketu ry

Kehitysmaamatematiikka

Kehitysmatematiikka-tehtävät

Kehitysmaamatematiikka

Esipuhe

Tämä aineisto tehtävineen on osa Kestävä tulevaisuus ry – Tampere yhdistyksen hanketta Kehitysyhteistyö tutuksi insinööriopiskelijoille ja se on toteutettu yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Sen tarkoituksena on matematiikan keinoin avata ja havainnollistaa kehitysmaiden ongelmia erityisesti insinööriopiskelijoille, mutta myös muille asiasta kiinnostuneille.

Hanke pyrkii osaltaan vähentämään ennakkoluuloja ja rohkaisemaan insinööriopiskelijoita aktiivisempaan rooliin ja osallistumiseen kehitysyhteistyöhön. Vesi-, energia-, liikenne- ja sanitaatioasioita käytetään käytännön havainnollistamisen välineinä, sillä niistä voidaan löytää konkreettiset esimerkit, jotka liittyvät niin kehitysmaiden, kuin suomalaistenkin ihmisten elämään. Samalla tämän kampanjan tavoitteena on herättää insinöörien opettajia ottamaan mukaan opetukseen enemmän kehitysmaita koskevia näkökulmia.

Aineisto koostuu laskutehtävistä, joihin liittyy aina myös laajempi pohdintatehtävä sekä laskutehtävien ratkaisuista. Lisäksi aineistoon on koottu lyhyt tietopaketti kehitysyhteistyöstä ja kehitysmaista. Toivomme, että aineisto paitsi auttaisi opiskelijoiden oppimista ja kehittäisi matemaattista ajattelua, mutta myös havainnollistaisi ja herättäisi ajatuksia kehitysmaiden tilanteesta ja aloittaisi prosessin, jolla eri kehitysmaiden ongelmiin löytyisi kestäviä ratkaisuja.

Kestävä tulevaisuus ry – Tampere haluaa kiittää yhdistyksen aktiivijäseniä sekä aineiston tekemiseen osallistuneita Tampereen ammattikorkeakoulun opettajia ja opiskelijoita heidän kommenteistaan ja avustaan aineiston kokoamisessa.

Hanke on saanut Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöjen tiedotustukea, mistä lämpimät kiitokset.
Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia aineistosta.

Tervetuloa opiskelemaan kehitysmaamatematiikkaa!
Tampereella joulukuussa 2008

Marjukka Dyer
puheenjohtaja

Esipuhe
Tehtävät
Tehtävien ratkaisut
Tietoa kehitysmaista ja kehitysyhteistyöstä
KeTu kiittää

Subscribe to RSS feed Find us on facebook.