Ketu ry

Kehitysmaamatematiikka: tietoa kehitysmaista

Mikä on kehitysmaa?

Kehitysmaaksi määritellään yksinkertaisimmillaan maa, joka saa kehitysapua. Kehitysmaiden luokittelussa käytetään kuitenkin muitakin indikaattoreita, kuten bruttokansantuotetta (BKT/GDP) tai bruttokansantuloa (BKTL/GNI).
Esimerkiksi Suomen BKTL on 37 530, kun vastaavasti Suomen pitkäaikaisen kehitysyhteistyömaan Tansanian se on 340.

UNDP eli YK: kehitysohjelma käyttää kehitysmaiden määrittelyssä ns. ihmiskehitysindeksiä (HDI, human development index), joka ottaa huomioon seuraavat tekijät:

  • Ostovoimakorjattu BKT (GDP)
  • Eliniän odote
  • Lukutaito
  • Koulunkäynti

HDI:llä mittareilla mitattuna esimerkiksi Suomi oli vuonna 2006 sijalla 11 ja Tansania sijalla 162 kaikkiaan 177 valtion joukossa.

Ei ole syytä unohtaa, että Suomikin on ollut kehitysmaa 1900-luvun alkupuolella. Vielä 1960-luvulla saimme tukea Maailmanpankilta ja Unicefilta, kuten monet kehitysmaat tänä päivänä. Vanhempi sukupolvi on kärsinyt riisitaudista, tuberkuloosista ja monista köyhän ravinnon aiheuttamista puutostaudeista. Nämä kaikki ovat tyypillisiä kehitysmaiden vaivoja.

Mitkä maat ovat kehitysmaita?

Kehitysmaita listattaessa on oikeastaan helpompaa listata ensin maat, jotka eivät ole kehitysmaita. Kehitysmaihin luetaan vuoden OECD:n kehitysapukomitean määritelmän mukaiset valtiot. Ne sijaitsevat eri mantereilla seuraavasti (liitteenä myös täydellinen lista OECD:n kehitysmaiksi luokittelemista valtiosta).

Afrikka:
– Kaikki maat paitsi Libya
Amerikka:
– Kaikki Amerikan mantereen valtiot poislukien seuraavat maat tai merentakaiset territoriot: Alankomaiden Antillit, Aruba, Bahama, Bermuda, Caymansaaret, Falklandinsaaret, Kanada, Neitsytsaaret ja Yhdysvallat
Aasia
– Aasian maat poislukien Arabiemiirikunnat, Brunei, Hong Kong (Kiina), Israel, Japani, Korean tasavalta, Kuwait, Macao (Kiina), Qatar, Singapore, Taiwan ja Venäjän Aasian puoleinen osa
Oseania ja Tyynen valtameren alue
– Oseanian ja Tyynen valtameren valtiot paitsi Australia, Pohjois-Mariaanit, Ranskan Polynesia, Uusi-Kaledonia ja Uusi-Seelanti
Eurooppa
– Albania, Bosnia-Hertsegovina, Kroatia, Makedonia, Moldova, Turkki (myös Aasian puoleinen osa) sekä Serbia ja Montenegro

Jotta maa luokitellaan vähiten kehittyneiden maiden joukkoon (Least Developed Country, LDC) , siitä täytyy olla YK:n päätös. Perusteena käytetään henkeä kohden lasketun kansantulon määrän lisäksi muita sosiaalista ja taloudellista kehittyneisyyttä kuvaavia mittareita. Vähiten kehittyneet maat eivät välttämättä kaikki ole matalatuloisia maita, eivätkä kaikki matalatuloiset maat ole vähiten kehittyneitä. Vuonna 2008 vähiten kehittyneiksi maiksi luettiin 49 maata.

Suomen kehitysyhteistyö

Suomen periaatteena on tehdä kahdenvälistä kehitysyhteistyötä maissa, joissa voidaan edistää kehityspolitiikan tavoitteiden toteutumista tuloksekkaasti. Kriteereinä käytetään seuraavia tekijöitä:

  • maan avun tarve: köyhyystilanne ja ympäristön tila
  • maan saama tuki: muiden avunantajien toiminta ja kehitysrahoituksentaso, yhteisohjelmointiprosessit, monenkeskisten toimijoiden ja EU:n rooli
  • maan poliittinen tilanne ja omistajuus: ihmisoikeustilanne, maan omat toimet kehityshaasteiden ratkaisemiseksi ja kehitykselle suotuisan ilmapiirin rakentamiseksi, kansalaisyhteiskunnan rooli ja toimintaedellytykset
  • Suomen tarjoama lisäarvo ja hallinnolliset edellytykset tuloksekkaalle toiminnalle
  • Suomen kehityspoliittisten prioriteettien asema maan kehitys-suunnitelmissa.

Suomen kehitysyhteistyön kahdeksan pitkäaikaista yhteistyömaata ovat Etiopia, Kenia, Mosambik, Sambia, Tansania, Nepal, Vietnam ja Nicaragua. Väkivaltaisista kriiseistä toipuvia yhteistyömaita ovat tällä hetkellä Afganistan, Bosnia-Hertsegovina, Kosovo, Sudan ja palestiinalaisalueet.

Lisäksi Suomi avustaa määräaikaisesti maita, joissa avun tarve on äkillinen esimerkiksi luonnonkatastrofien tai merkittävien yhteiskunnallisten muutosten vuoksi. Myös muita apukanavia Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa on käytössä.

Lähteet
OECD. 2008. DAC List of ODA Recipients used for 2008, 2009 and 2010. Saatavissa: http://www.oecd.org/document/45/0,3343,en_2649_34447_2093101_1_1_1_1,00.html. Viitattu 2.12.2008.
Kehitysyhteistyön palvelukeskus. 2008. Mitkä maat kehitysmaita. Saatavissa: http://www.kepa.fi/kampanjat/rahoitus/07_prosenttia/taustatieto/mitka_kehitysmaita Viitattu 2.12.2008.
Ulkoasiainministeriö. 2008. Yhteistyömaat. Saatavissa: http://www.formin.fi/Public/default.aspx?nodeid=15359&contentlan=1&culture=fi-FI. Viitattu 2.12.2008.

Esipuhe
Tehtävät
Tehtävien ratkaisut
Tietoa kehitysmaista ja kehitysyhteistyöstä
KeTu kiittää

Mikäli sinulla on kommentteja tai kehitysehdotuksia, pyydämme ystävällisesti lähettämään ne osoitteeseen ketury[a]ketury.org. 

Subscribe to RSS feed Find us on facebook.