Ketu ry

Opinnäytteet ja muu kirjallinen materiaali

Bahir Dar SAWE -hankkeen yhteydessä tehdään erilaisia opinnäytetöitä, tutkimuksia, raportteja ja muita epävirallisia julkaisuja ja materiaaleja, joihin voit tutustua tässä osiossa. Environmental engineering -opiskelijat Abel Terefe ja Lisa Milda olivat vuonna 2009 Etiopiassa ja koostivat Baseline tutkimuksen sanitaatiotilanteesta Bahir Darin kaupungin projektin kohdekebeleissä (kaupunginosissa). Tämän lisäksi heidän molempien lopputyönsä liittyivät kiinteästi Bahir Darin sanitaatio- ja jätehuoltohankkeeseemme.

Abel Terefe: Application and use of GIS in small sanitation projects in developing countries: https://publications.theseus.fi/handle/10024/16389

Lisa Milda: The environmental impact caused by the increasing demand for water. Water and resource management : a case study in Ethiopia: https://publications.theseus.fi/handle/10024/8412  

Heikki Lindfors on tehnyt opinnäytetyönsä liittyen biokaasuun ja hän kävi myös Bahir Darissa haastattelemassa käyttäjiä ja tutustumassa meidän projektiimme. Household biodigester in rural energy production : case comparison in Cambodia, Ethiopia and Lao People‟s Democratic Republic: https://publications.theseus.fi/handle/10024/32779

Viemäri Bahir Darin torilla.

Subscribe to RSS feed Find us on facebook.