Ketu ry

Yhteistyökumppanit

Hankkeen paikallisena kumppanijärjestönä  Etiopiassa toimii ympäristöjärjestö LEM Ethiopia.

Projekti toteutetaan yhteistyössä neljän suomalaisen yhdistyksen kanssa, joista pääkoordinaattorina ja hankkeesta vastuullisena toimii Kestävä tulevaisuus ry. – Tampere.

Muita yhteistyötahoja hankkeessa ovat:

Suomalaisten järjestöjen lisäksi yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Tampereen ammattikorkeakoulu.

Subscribe to RSS feed Find us on facebook.