Ketu ry

Biokaasu ja kuivakäymälät

Bahir Dar SAWE -projektissa rakennetaan projektin yhtenä osa-alueena biokaasua tuottavia käymälöitä. Käymäläjäte voidaan hyödyntää energiaksi ja projektissa sitä demonstroidaan Bahir Darin kaupungin muutamalle vilkkaalle torille rakennettavilla biokaasukahviloilla. Biokaasuprosessista jäljelle jäävä liete voidaan käyttää lannoitteena, jolloin kemiallisten lannoitteiden käyttöä voidaan vähentää ja omavaraisuutta lisätä.

Biokaasu

Biokaasu on kaasuseos, jota syntyy eloperäisen aineksen hajotessa mädäntymällä anaerobisissa eli hapettomissa olosuhteissa. Hajoamisprosessin viimeisessä vaiheessa syntyy metaania. Projektissa rakennetaan muutama esimerkki biokaasulaitos, joissa käytetään polttoaineena ihmisten ulosteita. Biokaasu on ympäristöystävällinen tapa tuottaa energiaa esimerkiksi ruoanlaittoa varten. Lue lisää biokaasusta esimerkiksi täältä

Kuivakäymälät

Projektissamme rakennetaan ekologisia kuivakäymälöitä Bahir Darin kaupunkiin. Kuivakäymälä ei tuhlaa vettä, josta Etiopiassa on paikoittain niukkuutta ja soveltuu täten paikallisiin oloihin ja tarpeisiin erinomaisesti.  Kuivakäymälän jätteet voidaan jälkikäsiteltynä käyttää hyödyksi kasvien lannoitteena ja täten säästää kallisarvoisia lannoitteisiin mahdollisesti tuhlattavia resursseja ja viljellä ympäristöystävällisesti luomutuotteita. Lue lisää kuivakäymälöistä esimerkiksi Käymäläseura Huussin sivuilta tai tästä pdf-esityksestä.

Kaupunkiviljelyä Bahir Darissa

Subscribe to RSS feed Find us on facebook.