Ketu ry

Kestävän matkailun ja paikallisen käsityöelinkeinon kehittäminen Azerbaidzanin maaseudulla

Kestävän matkailun ja paikallisen käsityöelinkeinon kehittäminen Azerbaidzhanin maaseudulla -hanke on jatkoa vuosina 2012-14 toteutetulle hankkeelle. Jatkohanke tähtää kestävän matkailun kehittämiseen ja köyhyyden vähentämiseen Azerbaidzanin maaseudulla luomalla uusia, laadukkaita ja saavutettavia matkailutuotteita kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille. Tavoitteena on rakentaa eri toimijoiden yhteistyötä ja palvelujen kehittämistä tukevia toimintamalleja, jotka edistävät kestävää taloudellista kasvua ja maaseudun naisten työllistymistä matkailualalle.

Hanke kohdistuu kolmelle eri maaseutualueelle Azerbaidzhanissa: Sheki-Qabalaan ja Gubaan pohjoisessa Azerbaidzanissa sekä Astara-Lenkaraniin etelässä. Hankkeessa luodaan hankealueiden maaseutumatkailun markkinointistrategia, johon osallistetaan alueiden sidosryhmiä ja hyödynnetään suomalaisten ja paikallisten asiantuntijoiden osaamista. Strategiaa ja hyviä käytänteitä linkitetään kunnallisiin, alueellisiin sekä valtakunnallisiin ohjelmiin ja päätöksentekoon.

Alueen matkailuosaamista lisätään kouluttamalla projektiin osallistuvia yrittäjyystaidoissa, tuotekehityksessä, markkinoinnissa ja palveluketjujen rakentamisessa. Alueen matkailuosaamista lisätään myös tarjoamalla koululaisille kurssikokonaisuus maaseutumatkailusta. Projekti pyrkii lisäämään naisten saamaa hyötyä matkailusta tukemalla naisvetoisten yritysten perustamista perinteisten kädentaitojen tai matkailun alalle.

Projekti lisää matkailupalvelujen saavutettavuutta kehittämällä markkinointia ja matkailualan toimintaympäristöä. Hankkeessa perustetaan kolme alueellista maaseutumatkailuyhdistystä, joissa ovat edustettuina kunkin alueen matkaoppaat, käsityöläiset, matkailuyrittäjät, kunnat ja muut sidosryhmät. Hankkeessa välitetään median kautta myönteistäkuvaa maaseudusta ja Azerbaidzanista matkailukohteina.

Kestävä tulevaisuus ry toteuttaa hankkeen yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja paikallisen kumppanin Ekoloji Tarazliq NGO:n kanssa. Hankkeen päärahoittajana toimii Ulkoasiainministeriö.

 

Lisätiedot:

Kaisa Merilahti, projektipäällikkö, Kajaanin ammattikorkeakoulu

kaisa.merilahti(a)kamk.fi, 050 505 7297

 

Hankkeen kuulumisia:

Matkakertomus: aineistoa palvelumuotoilusta opinnäytetyöhön

Matkapäiväkirja: matkapakettien kehittämistä Kaukasuksella opiskelijaprojektina

Azerihanke esittäytyi Maailma Kylässä -tapahtumassa Helsingissä

Uusia julkaisuja

Naisyrittäjät myyvät käsitöitä matkailijoille

Matkailun opettaja asiantuntijana Azerbaidzan-hankkeessa

KV-viikko KAMKissa – uusia suunnitelmia Azerbaidzan-projektiin

Tiedonkeruu matkalla Azerbaidzanissa

Azerit esittelemässä hanketta

Azerbaidzan-hanke esittäytyy tulevissa tapahtumissa

Azerbaidzanilaisen vaihto-opiskelijan kirjoitus Azerbaidzanin matkailun erityispiirteistä ja kestävyydestä

Azerbaidzanilaisen vaihto-opiskelijan mielipidekirjoitus maaseutumatkailusta Azerbaidzanissa

Opiskelijat työstivät Azerbaidzan-hankkeen kohteiden markkinointistrategiaa

Subscribe to RSS feed Find us on facebook.