Ketu ry

Archive for May, 2018

Artikkeli julkaistu Azerbaidzanissa

Wednesday, May 2nd, 2018

journal_cover

 

KeTun hankkeen toimeksiantona tehty artikkeli on julkaistu Azerbaijan Tourism and Management University’n akateemisessa julkaisussa.

Anna Viirelä: Marketing prerequisites of rural Azerbaijan’s traditional handicrafts through purchasing process. 
Tourism and hospitality studies. International Journal. Volume 6, Number 4, 2017.

Artikkelin voi lukea ja ladata täältä:

http://atmu.edu.az/images/atmuedua/science/journals/jurnal-17.pdf

Anna Viirelä kirjoitti artikkelin perustuen restonomin tutkintoon tekemäänsä opinnäytetyöhön. Anna valmistui matkailun restonomiksi Kajaanin ammattikorkeakoulusta kesällä 2017. Annan tiedonkeruumatkasta hankkeen kohdealueella Shekissä marraskuussa 2016 on lisää tietoa ja kuvia täällä: Tiedonkeruu matkalla Azerbaidzhanissa.

Tutkimus tukee hankkeen tavoitteita kehittää kestävää matkailua ja sen tarjoamaa elinkeinoa maaseudun naisyrittäjille. Artikkelin julkaisu akateemisessa matkailujulkaisussa Azerbaidzanissa edesauttaa oikean kohderyhmän saavuttamista ja tutkimuksen tulosten hyödyntämistä kohdealueella.

Subscribe to RSS feed Find us on facebook.