Ketu ry

Azerihanke esittäytyi Maailma Kylässä tapahtumassa Helsingissä

June 20th, 2018

Maailmakylassa_2018

KeTun kestävän matkailun kehittämishanke esittäytyi Maailma Kylässä festivaalilla toukokuussa Helsingissä. Hanke oli esillä yhteisellä pöydällä Huussi ry:n kanssa. Lue täältä kahden hanketta esitelleen azeriopiskelijan näkemykset isosta kansalaisjärjestöjen ja kolmannen sektorin tapahtumasta: Project presented at the World Village event in Helsinki.

Artikkeli julkaistu Azerbaidzanissa

May 2nd, 2018

journal_cover

 

KeTun hankkeen toimeksiantona tehty artikkeli on julkaistu Azerbaijan Tourism and Management University’n akateemisessa julkaisussa.

Anna Viirelä: Marketing prerequisites of rural Azerbaijan’s traditional handicrafts through purchasing process. 
Tourism and hospitality studies. International Journal. Volume 6, Number 4, 2017.

Artikkelin voi lukea ja ladata täältä:

http://atmu.edu.az/images/atmuedua/science/journals/jurnal-17.pdf

Anna Viirelä kirjoitti artikkelin perustuen restonomin tutkintoon tekemäänsä opinnäytetyöhön. Anna valmistui matkailun restonomiksi Kajaanin ammattikorkeakoulusta kesällä 2017. Annan tiedonkeruumatkasta hankkeen kohdealueella Shekissä marraskuussa 2016 on lisää tietoa ja kuvia täällä: Tiedonkeruu matkalla Azerbaidzhanissa.

Tutkimus tukee hankkeen tavoitteita kehittää kestävää matkailua ja sen tarjoamaa elinkeinoa maaseudun naisyrittäjille. Artikkelin julkaisu akateemisessa matkailujulkaisussa Azerbaidzanissa edesauttaa oikean kohderyhmän saavuttamista ja tutkimuksen tulosten hyödyntämistä kohdealueella.

Azerbaidžan-hankkeen evaluaatiomatka

December 10th, 2017
23483274_1513867255361829_267897036_o

Evaluaatioryhmä sekä kaksi paikallisen turismiyliopiston opiskelijaa jotka tarjoutuivat toimimaan oppaina kävelyllä läpi Bakun vanhan kaupungin.

Marraskuussa evaluaatioryhmä kävi Azerbaidžanissa tutustumassa projektin strategian kehitystyöhön, projektin sidosryhmiin sekä projektiin uutena alueena liitettyyn, Kaukasuksen vuorten juurilla sijaitsevaan Quban alueeseen. Ryhmä koostui kirjavasta edustajistosta eri ammattikorkeakouluista, yksityisestä liike-elämästä sekä yhdistyksistä, tuoden evaluaatioon runsaasti erilaisia näkökulmia.

Viikon kestänyt matka alkoi pääkaupungista Bakusta, jossa ryhmä tapasi Azerbaidžanin turismiyliopiston rehtoraattia, opettajia sekä opiskelijoita. Mukana oli myös kansallisen turismiassosiaation edustajia sekä hankkeessa pitkään toiminut Aytan Poladova, Ekoloji Tarazliq NGO:n edustaja. Tapaamisessa käsiteltiin toimijoiden kehitystoimenpiteitä viime vuoden ajalta – tärkeimpinä nousivat esiin mm. turismiministeriön tuottama kansallinen maaseutumatkailun standardi-ohje, jonka avulla on tarkoitus yhtenäistää ja kohottaa maaseutumatkailun palveluntuottajien tuotteiden sekä puitteiden tasoa sekä valtiollinen hanke aloittaa vuoden mittaisia ammatillisia koulutuksia maaseuduilla joiden tavoitteena on antaa maaseudulla asuville ammatillista pätevyyttä toimia matkailualalla sekä houkutella pääkaupunkiseudulla asuvia töihin sekä yrittäjiksi maaseudulle.

DSC_0015
DSC_0079

Hankkeen tavoite on edistää kestävän matkailun kehitystä Azerbaidžanin maaseudulla sekä tukea yrittäjyyttä erityisesti maaseudulla asuvien naisten keskuudessa. Yrittäjyys usein keskittyy vahvasti perinteisten käsitöiden tuotantoon ja myyntiin sekä majoitukseen. Vaikkakin hankkeeseen kuuluu useita maakuntia, tämä evaluaatio kohdistettiin pääasiallisesti hankkeeseen hiljattain lisättyyn Quban alueeseen. Qubassa ryhmää isännöi paikallisen turismiresurssikeskuksen koordinaattori Eynulla Xeyrullayev, esitellen alueen kehitystoimia – mm. uuden kulttuurikeskuksen luominen on suunnitteilla, tarjoten paikallisille kanavan myydä tuottamiaan käsitöitä sekä uusia tiloja näyttelyille ja koulutuksille joissa tietotaitoa pyritään siirtämään sukupolvelta toiselle.

DSC_0221

IMG_2741

IMG_2780

Kuten monella muullakin maakunnalla Azerbaidžanissa, Quballa on oma erityinen perinteensä mitä käsitöihin tulee – matot. Ryhmä pääsi tutustumaan erääseen paikalliseen käsityö-pajaan jossa toteutetaan monia hankkeen tavoitteista; naisten yrittäjyyttä, tasa-arvokehitystä sekä kulttuurin vaalintaa ja elävöittämistä. Pajassa alueen naiset kutovat mattoja perinteisin menetelmin, käyttäen kaavoja ja kuvakirjastoa joka pohjaa vuoden kestäneeseen tutkimustyöhön jossa yrittäjät kiersivät alueen kyliä etsien, katalogisoiden ja valokuvaten vanhoja mattoja. Pajan toimintaan kuuluu myös merkittävä määrä koulutusta – sekä Qubassa että alueen kylissä. Ryhmä vieraili Alpanin vuoristokylässä johon oltiin juuri rakennettu koulutuskeskus USAID-tuella, antaen kuudellekymmenelle Alpanin nuorelle mahdollisuuden opiskella käsitöiden tekoa. Koulutusta ja yrittäjyyttä suunnitellaan laajennettavan myös ruoanlaittoon (osallistavia kursseja matkailijoille), jonka evaluaatioryhmä koki erityisen hyväksi strategiaksi.

IMG_2871

Käsityöpajalla Qubassa.

DSC_0321

IMG_2907

IMG_2885

DSC_0400

DSC_0371

DSC_0384

 

 

DSC_0544

Käsityöpajalla Alpanin vuoristokylässä.

DSC_0526

 

Matkan lopuksi ryhmä palasi Bakuun. Viimeisten keskustelujen ja yhteenvetojen lomassa Qubassa alkanutta ideointia ja keskustelua maaseudulle suuntautuvasta pakettimatkasta jatkettiin innokkaasti ja testi-matkan suunnittelu, toteutus ja tulosten arviointi koettiin keskeiseksi hankkeen edetessä seuraavaan vaiheeseen, jossa laadittua strategiaa lähdetään toteuttamaan. Kehityksen kohteena on tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien luonti sekä alan toimijoiden verkostoituminen ja yhteistyö. Ryhmä näkee hankkeessa – erityisesti arvioidun Quban alueen kohdalla – paljon mahdollisuuksia, sillä alue omaa jo valmiiksi suuren osan niistä puitteista, joita maaseutumatkailun kehitys edellyttää.

Lue lisää Azerbaidžanin kuulumisia Mutkia matkassa -blogista (kirjoittajana matkalla mukana ollut Kaisa Merilahti)!

Kuvat: Kaisa Merilahti, Johannes Paavola
Teksti: Johannes Paavola

Uusia julkaisuja Azerbaidzan-hankkeessa

July 27th, 2017

kaikenlapaiseva_kansainvalisyys

KeTun “Kestävän matkailun ja paikallisen käsityöelinkeinon kehittäminen Azerbaidzanin maaseudulla” -hankkeesta on kaksi uutta englanninkielistä julkaisua.

Matkailun opiskelija Anna Viirelä Kajaanin ammattikorkeakoulusta teki opinnäytetyön Azerbaidzanin maaseudulla tehtyjen perinnekäsitöiden markkinoinnista. Opinnäytetyö on luettavissa täällä.

Lisäksi Kajaanin ja Saimaan ammattikorkeakoulujen yhteisessä kansainvälisyys-teemaisessa julkaisussa on artikkeli otsikolla ”How to combine a R&D project with Erasmus+ mobility – case Azerbaijan”. Artikkeli löytyy täältä.

KeTu toteuttaa hanketta yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja azerbaidzanilaisen järjestön Ekoloji Tarazliq NGO:n kanssa.

Naisyrittäjät myyvät käsitöitä matkailijoille

July 27th, 2017

Ketun hanke Azerbaidzanissa tukee erityisesti naisia yrittäjyydessä ja hankkimaan elantoa maaseutumatkailusta käsitöiden myynnillä. Tässä on kuvamaistiaisia hankkeen työntekijöistä yhdessä hankkeessa mukana olevien käsityöyrittäjien kanssa.

 

Guba_eynulla

Guba_2

IMG_5239

IMG_5241

kokolos_aytan

 

Ylimmät kuvat ovat Azerbaidzanin pohjoisosasta Gubasta ja alin kuva on etelästä Astaran alueelta Kokolos-kylästä. Ylemmissä kuvissa on mukana Guban alueen paikallinen koordinaattori ja alimmassa kuvassa hankkeen koordinaattori Aytan Poladova.

Kuvat: Aytan Poladova

 

 

 

Matkailun opettaja asiantuntijana Azerbaidzan-hankkeessa

May 24th, 2017

workshop_atmu

Matkailun opettaja Jan Mitts on ollut mukana KeTu:n Azerbaidzan-hankkeessa. Hän oli Erasmus-opettajavaihdossa matkailuyliopistossa Bakussa ja luennoi siellä kestävästä matkailusta sekä hankkeen järjestämässä workshopissa markkinoinnin suunnittelusta. Vaihto tuki hankkeen tavoitteita. Lue lisää Jan Mittsin kokemuksista täältä: Experience of teacher involved in Azerbaijan project

Subscribe to RSS feed Find us on facebook.